10.10.07

1.7.07

Sketches

Two sketches for your enjoyment!!

Deux crobards pour votre plaisir!!

Twee schetsen speciaal voor jullie!!

Museum

After a long period of non posting I'll try to post more often!!! A museum of natural history drawn as a school assignment.

Apres un periode tranquille je vais poster plus souvent!!! Voici un musee d'histoire naturelle.

Na al even niets meer gepost te hebben heb ik me voorgenomen wat vaker updates te plaatsten!! Allereerst een schoolopdracht, een museum met skeletten.

29.5.07

Weird dudes/ Bonhommes bizarres/ Rare kereltjes

With our special guest artist Tom Viguier!!
Avec co-createur Tom Viguier!!!
Met medewerking van monsieur Tom Viguier!!

27.5.07

Dame grenouille/ Frog lady/ Mevrouw Kikker


Une dame grenouille en voyage. En route elle retrouves quelques nouveaux amies. Un illustre dans le cadre de l'ecole pour illustrer une texte.

A frog lady on vacation. She picks up some friends along the way. An illustration for school to illustrate a text.

Mevrouw kikker op vakantie. Onderweg neemt ze enkele vrienden mee. Een illustratie voor school om een tekst te illustreren.

11.4.07

Tim

My ode to Tim Burton.
Ode a Le Tim Burton.
Mijn ode aan Tim Burton.

10.4.07

Planche 2 / Second page / Tweede pagina

Translation of the text in english:

Do you need some more bread?

Jean-Louis you've returned!
I've missed you so much.

Where I live now time exists no more.
Therefore I mis you during an eternity.

But we've found each other!
No one can separate lovers!!!

I'm sorry my love.
Even our love is not strong enough to break the rules!!
Gotta go.
But....

Wait...

Vertaling in het nederlands:

Heb je meer brood nodig?

Jean-Louis je bent terug!
Ik heb je zo gemist.

Waar ik nu leef bestaat de tijd niet meer.
Ik mis je dus gedurende een eeuwigheid!

Maar we hebben elkaar weer gevonden!
Je kan geliefden niet scheiden!!!

Het spijt me, hartje.
Zelfs onze liefde is niet sterk genoeg om de regels te breken!!
Ik moet gaan...
Maar...

Wacht...

7.4.07

Planche de Bd/ Comic page/ Strip pagina

Translation in english:

Excuses always excuses!!

It should have been here already!
You know what you are?!?
A big molusque, that's what you are!!!

Grandmother, calm down.
It's not his fault.

I...I....I...'ve ordered it but....a.....apparently..

That's not good enough. Look how hungry he is, my poor little Froufrou.
Grandma please!!

It must be there the day after tomorrow!

We're going to do the best we can!!

You'd better!
Grandma!


Vertaling in het nederlands:

Smoesjes... Altijd maar smoesjes!!

Het had er vandaag al moeten zijn!
Weet u wat u bent?!?
Een dik weekdier, dat is wat u bent!!!

Oma, kalmeer uzelf.
Het is zijn schuld niet.

I....i...ik heb de bestelling gedaan maar..... k....klaarblijkelijk....

Dat volstaat niet. Kijk dan hoe hongerig hij is, mijn arme kleine Froufrou!
Oma, alstublieft!!

Het moet er overmorgen zijn!

We gaan ons uiterste best doen!!

Daar heb je belang bij!
Oma!

3.4.07

Comic/Bd/Strip

A couple of characters for a comic I'm working on at school.

Quelques persos pour un projet de bd que on fait a l'ecole.

Een aantal figuren voor een stripproject in het kader van school.